Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 04 дүгээр сарын ажлын нэгдсэн мэдээлэл
...

2016-02-15 00:22:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2015 оны 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-15 00:21:19

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2015 оны 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-15 00:17:34

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2015 оны 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-15 00:15:45

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээ аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар хэлэлцүүлж “Хангалттай” гэсэн үнэлгээ авлаа
...

2016-02-15 00:11:58

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2015 оны 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-15 00:09:22

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2015 оны 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
...

2016-02-15 00:08:37

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
...

2016-02-15 00:04:01

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-02-14 23:57:09

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2015 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
...

2016-02-14 23:57:00

Дэлгэрэнгүй ...