Тайлан мэдээ
Шинэжинст сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналтшалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 18:25:19

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2013, 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 16:45:29

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналтшалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 16:28:33

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013, 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 15:54:27

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын хүүхдийн "Цэнгэл" цэцэрлэгийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт
...

2015-12-09 15:41:18

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын хүүхдийн “Цэнгэл” цэцэрлэгийн 2013, 2014, 2015 оны эхний хагас жилийн төсөв бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 15:28:22

Дэлгэрэнгүй ...
Гурванбулаг сумын хүүхдийн “Цэнгэл” цэцэрлэгийн 2013, 2014, 2015 оны эхний хагас жилийн төсөв бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 15:28:22

Дэлгэрэнгүй ...
Хот тохижилт үйлчилгээний газрын 2013, 2014, 2015 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тухай
...

2015-12-09 14:45:40

Дэлгэрэнгүй ...
Хог тээвэрлэлт орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын дарга Д.Ганбат, нягтлан бодогч Б.Очирбат нарт
...

2015-12-09 14:16:10

Дэлгэрэнгүй ...
Хог тээвэрлэлт орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2014, 2015 оны 1-5 сарын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай
...

2015-12-09 11:56:48

Дэлгэрэнгүй ...