Баянхонгор аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явцын мэдээ

 

  Баянхонгор аймаг нь аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийт 167 арга хэмжээ төлөвлөж, хэрэгжүүлэн ажилласан.  2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 51.8 хувьтай хэрэгжиж байна. 

 

Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан

мэргэжилтэн Б.НЯМДУЛАМ 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-07-20 12:51:02