АЭҮН-ны төлөвлөгөө, тайлан
Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа аян зохион байгууллаа.
...

2017-10-23 12:53:12

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-01-23 11:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
...

2017-01-03 12:54:12

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-05-13 15:25:01

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2016 оны авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай
...

2016-02-23 17:10:06

Дэлгэрэнгүй ...