Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг баталсан байна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-03 12:54:12