Бусад мэдээ мэдээлэл
Авлигын эсрэг гарын авлага
...

2017-10-27 11:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
-Аймгийн хэмжээнд авлигын түвшинг тогтоох албан бус судалгааг боловсруулан иргэд, албан хаагчдаас авч нэгтгэн дүн шинжилгээ хийж ажиллалаа
...

2017-10-20 12:35:15

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын асуудал хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтны судалгаа
...

2017-10-15 11:25:44

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж
...

2017-04-24 12:56:41

Дэлгэрэнгүй ...
Мэдээлэл
Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагыг сонгох энэ удаагийн сонгуулиар ардчилсан нам үнэмлэхүй ялалт байгуулж аймгийн ИТХ, түүний тэргүүлэгчид, аймгийн Засаг дарга, түүний зөвлөлийн гишүүд шинээр томилогдон ажилдаа ороод байна....

2016-05-13 19:15:24

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлтыг сайжруулах тухай
“Авлигаас ангид байгууллага” гэдгийг иргэдэд илэрхийлж ажиллахыг төрийн байгууллагын нийт албан хаагчдад уриалсан аймгийн Засаг даргын “Хууль хэрэгжүүлж ажиллах тухай” 331 дүгээр захирамж гарсантай холбогдуулан аймгийн удирдлагууд “Авлигаас ангид байх амлалтын дэвтэр”-т баталгаа гарган, захирамжийн хэрэгжилтийн тооцо...

2016-05-13 18:58:23

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны биелэлт
...

2016-05-13 18:21:15

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан тушаалтнуудын ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм
...

2016-05-13 16:20:42

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж
...

2016-05-13 15:30:12

Дэлгэрэнгүй ...