Төрийн аудит
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Аудитын нээлт хийлээ.
ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болон “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулав. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудитын багийн гишүүд болон аймгийн Засаг дарга, аймг...

2019-02-02 10:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн шууд захирагч нарт "Итгэмжлэл" гардуулав.
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан "Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам"-ын 2,2-т заасан шаардлагыг хангасан Баянхонгор аймгийн татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Их богдын байгалын цогц...

2019-01-29 12:17:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэв.
Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгож зарласантай холбогдуулан Баянхонгор аймагт 2019,01,28-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Нээлтийн үеэр Үндэсний аудитын газраас гаргасан танилцуулгыг нийтэд зарлан мэдээлэх цахим самбараар иргэдэд мэдээлэл хүрг...

2019-01-29 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аймгийн ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгуулав.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөө болон МУЕА-ийн орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 02/10 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийн дагуу 2019.01.15-нд аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар Төрийн албаны ту...

2019-01-16 07:04:14

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Гэрээт ажилтан шалгаруулж авна.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хугацаанд ажиллах гэрээт 2 ажилтан шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баклавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн Харилцааны соёлтой, багаа...

2018-12-17 03:06:46

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт мэдээлэл хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт 2018 онд хийгдсэн аудитын дүнгийн талаар мэдээлэл хийж, цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө өгөв....

2018-11-30 11:48:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд аудитын дүнг танилцуулав.
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд “Улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр ашиг”, “2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”, “Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт хам...

2018-10-25 10:55:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан сургалтад амжилттай оролцов.
“Дэлхийн банкны төслөөр хэрэгжүүлж буй “Үндэсний Аудитын Газрын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдсан бүсийн сургалтад Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүрэн оролцож, сургалтын үеэр зохион байгуулсан Төрийн аудитын байгууллагад 5-15 жил ажилласан 3 алба...

2018-10-22 08:31:57

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь төрийн аудитын газар: Гэрээт ажилтан авах тухай
2018.09.28 Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар байгууллагуудын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хугацаанд ажиллах гэрээт ажилтан шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баклавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй • Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн • Ха...

2018-09-28 11:30:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын нээлт хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц", "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд"-д хийх аудитын нээлтийг аймгийн ЗДТГ-ын дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар, мэргэжилтнүүдийг байлцуулан хийв....

2018-09-18 11:25:45

Дэлгэрэнгүй ...