Төрийн аудит
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт мэдээлэл хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт 2018 онд хийгдсэн аудитын дүнгийн талаар мэдээлэл хийж, цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө өгөв....

2018-11-30 11:48:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд аудитын дүнг танилцуулав.
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд “Улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр ашиг”, “2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”, “Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт хам...

2018-10-25 10:55:25

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан сургалтад амжилттай оролцов.
“Дэлхийн банкны төслөөр хэрэгжүүлж буй “Үндэсний Аудитын Газрын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдсан бүсийн сургалтад Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүрэн оролцож, сургалтын үеэр зохион байгуулсан Төрийн аудитын байгууллагад 5-15 жил ажилласан 3 алба...

2018-10-22 08:31:57

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь төрийн аудитын газар: Гэрээт ажилтан авах тухай
2018.09.28 Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар байгууллагуудын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хугацаанд ажиллах гэрээт ажилтан шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баклавар болон түүнээс дээш зэрэгтэй • Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн • Ха...

2018-09-28 11:30:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аудитын нээлт хийв.
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц", "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд"-д хийх аудитын нээлтийг аймгийн ЗДТГ-ын дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар, мэргэжилтнүүдийг байлцуулан хийв....

2018-09-18 11:25:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар.“Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг хийв.
Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй “Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг 2018 оны 08 дугаар сарын 23-нд хийж, аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцууллаа. Аудитын нээлтэд аудитын менежер, ахлах аудитор, аудитор, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ТЕЗ-ийн ерөнхий н...

2018-08-29 11:59:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал
Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал...

2018-07-09 14:47:55

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар. Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгуулав.
Орон нутгийн өмчийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалтын байдалд хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг аймгийн ОНӨГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд, АЗДТГ, АИТХ-ын мэргэжилтнүүдийг оролцуулан хийж аудитаар гарсан зөрчил, хэрхэн шийдвэрлэх арга замын талаар болон дүгнэлттэй холбогдуулан харилцан санал солилцлоо....

2018-06-26 20:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ИТХ-ын захиалгаар хийж гүйцэтгэж буй аудитуудын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулав.
0...

2018-06-18 18:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэл гардуулав.
Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэхь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж, 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэлийг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудит...

2018-01-26 13:51:55

Дэлгэрэнгүй ...