Төрийн аудит
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2017-04-19 16:13:55

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын ИТХ-ын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоов.
...

2016-07-19 14:58:54

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүүгийн ажилтнуудын сургалт
...

2016-06-02 13:15:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2016-04-27 15:34:54

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.
...

2016-03-28 16:30:02

Дэлгэрэнгүй ...