Төрийн аудит
Санхүүгийн ажилтнуудын сургалт
...

2016-06-02 13:15:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2016-04-27 15:34:54

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.
...

2016-03-28 16:30:02

Дэлгэрэнгүй ...