Төрийн аудит
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Мод тарив
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63-р зарлигийг хэрэгжүүлж, 2017.05.13-нд "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-өөр хуваарьт газраа мод тарьж, усалгаа хийн, орчны хогийг цэвэрлэв....

2017-05-15 16:28:45

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аудитын дүнгийн талаар мэдээлэл хийв
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар албан газрын дарга, эрхлэгч нарын шуурхай зөвлөгөөн дээр төсвийн захирагч нарт мэдээлэл хийв....

2017-05-15 16:26:26

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2017-04-19 16:13:55

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын ИТХ-ын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоов.
...

2016-07-19 14:58:54

Дэлгэрэнгүй ...
Санхүүгийн ажилтнуудын сургалт
...

2016-06-02 13:15:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ТЕЗ-ийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв.
...

2016-04-27 15:34:54

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.
...

2016-03-28 16:30:02

Дэлгэрэнгүй ...