Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар хувийн аудитын компаниудтай гэрээ байгуулав.

Монгол улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу  зарим төсөвт байгууллагууд, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланд аудит хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт шалгарсан “Хонгорын үр сад аудит” ХХК,  “Глобал капитал аудит “ ХХК-ний удирдлагуудтай Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар гэрээ байгуулж, дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын зүгээс Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны бодлого чиглэлийг танилцуулж, санхүүгийн тайлангийн аудит хийхэд анхаарах асуудлын талаар ажилтнуудад мэдээлэл өгч, санал солилцов.

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-17 10:39:33