Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар Зөрчлийн тухай хуулиар дотоод сургалт зохион байгуулав.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс мэргэжилтэн урьж Зөрчлийн тухай хуулиар  дотоод сургалт зохион байгуулав.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-17 02:43:57