Баянхонгор аймаг 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэл гардуулав.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэхь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг хангаж, 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байгууллагуудад итгэмжлэлийг дарга бөгөөд тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат гардуулан өглөө. Үүнд Баянхонгор аймгийн Прокурорын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Шүүхийн шинжилгээний алба, Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Асрамжийн газар, Цагдаагийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Шаргалжуут тосгоны захирагчийн ажлын алба гэсэн байгууллагуудад итгэл үзүүлсэн байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-26 13:51:55