Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ИТХ-ын захиалгаар хийж гүйцэтгэж буй аудитуудын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулав.

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн захиалгаар “2016, 2017 онуудад Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэх”-т нийцлийн аудит,  аймгийн төвийн сургуулиудын "Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнд" гүйцэтгэлийн аудит хийж төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулж,  аудитаар илэрсэн зөрчил болон тайлангийн төсөлд тусгагдсан асуудлуудын талаар харилцан санал солилцов.

Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтад аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнүүд, гүйцэтгэлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтад аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн  мэргэжилтэн аймгийн төвийн 6 сургуулийн захирал, нягтлан бодогч, эмч, сургалтын менежерүүд  оролцов.

 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-06-18 18:10:10