Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар. Нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалт зохион байгуулав.

Орон нутгийн өмчийн ашиглалт хадгалалт хамгаалалтын байдалд хийсэн нийцлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг аймгийн ОНӨГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд, АЗДТГ, АИТХ-ын мэргэжилтнүүдийг оролцуулан хийж аудитаар гарсан зөрчил, хэрхэн шийдвэрлэх арга замын талаар болон дүгнэлттэй холбогдуулан харилцан санал солилцлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-06-26 20:00:00