Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар.“Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг хийв.
Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй “Төрийн сангийн тогтолцоо, үйл ажиллагааны үр дүн” -д хийх аудитын нээлтийг 2018 оны 08 дугаар сарын 23-нд хийж, аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг танилцууллаа. 
Аудитын нээлтэд аудитын менежер, ахлах аудитор, аудитор,  Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга, ТЕЗ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч, мэргэжилтнүүд оролцлоо.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-08-29 11:59:00