Аудитын нээлт хийв.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц", "Орон нутгийн хөгжлийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүнд"-д хийх аудитын нээлтийг  аймгийн ЗДТГ-ын дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар,  мэргэжилтнүүдийг байлцуулан  хийв.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-18 11:25:45