Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан сургалтад амжилттай оролцов.

“Дэлхийн банкны төслөөр хэрэгжүүлж буй  “Үндэсний Аудитын Газрын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Өвөрхангай аймагт  зохион байгуулагдсан  бүсийн сургалтад Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид бүрэн оролцож, сургалтын үеэр зохион байгуулсан Төрийн аудитын байгууллагад 5-15 жил ажилласан 3 алба хаагч мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалтад хамрагдаж амжилттай дүн үзүүлэв.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-22 08:31:57