Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт мэдээлэл хийв.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Сумдын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга нарт 2018 онд хийгдсэн аудитын дүнгийн талаар мэдээлэл хийж, цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө өгөв.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-11-30 11:48:45