Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэв.
Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгож зарласантай холбогдуулан Баянхонгор аймагт 2019.01.28-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Нээлтийн үеэр Төрийн аудитын байгууллагын талаарх мэдээллийг иргэдэд түгээж, ТАБ-ын шторкыг цахим самбараар нийтэд сурталчилан ажиллалаа.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-29 12:00:00