Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аймгийн ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгуулав.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөө болон МУЕА-ийн орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 02/10 тоот албан бичгээр өгсөн чиглэлийн дагуу 2019.01.15-нд аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгуулав.

Сургалтаар Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудал гэсэн сэдвээр сургалт явуулж, ажиллагсдад дээрх хуулиудаар бэлтгэсэн авлагуудыг тараав.

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-16 07:04:14