Дотоод аудит
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР ГАЛУУТ СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 11 АРЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР ГАЛУУТ СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 11 АРЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-06-09 11:49:11

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭНИЙ ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ
ИРГЭНИЙ ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ...

2017-05-11 12:55:45

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 12-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2014, 2015, 2016 ОНУУДЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 12-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2014, 2015, 2016 ОНУУДЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 17:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 10-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 10-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 17:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 11-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 11-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 16:54:22

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны хурлаар сумдын эмийн эргэлийн сангийн хөрөнгnийн 2016, 2017 оны эхний 2 сарын Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсан дүнгийн талаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны хурлаар сумдын эмийн эргэлийн сангийн хөрөнгnийн 2016, 2017 оны эхний 2 сарын Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсан дүнгийн талаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн тогтоол...

2017-05-10 16:54:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 2-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2015, 2016 ОНУУДЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 2-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2015, 2016 ОНУУДЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 16:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР БААЦАГААН СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 11 АРЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР БААЦАГААН СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ 11 АРЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 15:55:49

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ эхний 11 арын САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН 2015, 2016 ОНЫ эхний 11 арын САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 15:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 3-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРЛААР 3-Р ЦЭРЭРЛЭГИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСАН ДҮНГИЙН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТОГТООЛ...

2017-05-10 15:00:00

Дэлгэрэнгүй ...