Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

       Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл заалтыг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 327 дугаар тогтоол гарч Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын санхүүгийн хяналт шалгалтын чиг үүргийг Сангийн яаманд шилжүүлсэнээр Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 680 дугаар захирамжаар тус албыг 7 орон тоотойгоор байгуулж, албаны дүрмийг баталсан.

      Манай алба нь төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт, аудит хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж, акт, албан шаардлага гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага бөгөөд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг юм.

      Эрхэм зорилго: Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төрийн өмчийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт, зарцуулалтад санхүүгийн хяналт, аудит хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Б.Амаржаргал /МУМНБ/

Дарга, Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын ахлах байцаагч Б.Нармандах

/МУМНБ/

Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын ахлах байцаагч Б.Амаржаргал

/МУМНБ/

Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын ахлах байцаагч Д.Мөнхханд

/МУМНБ/

Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын байцаагч Д.Даваажаргал

/МУМНБ/

Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын байцаагч Л.Жаргалцэцэг

/МУМНБ/

Санхүүгийн хяналт шалгалтын

улсын байцаагч Н.Батчимэг

/МУМНБ/

Аудитор Д.Оюун-Эрдэнэ

/МУМНБ/

Аудитор Д.Төмөрхуяг

Аудитор Э.Долгорсүрэн

                                           

 

                               

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Гар утас

Цахим шуудан

Өрөөний дугаар

Б.Нармандах

Дарга, СХШУАБ

70444429

89892425

BatochirNarmandakh@gmail.com

328

Б.Амаржаргал

СХШУАБ

70444458

88449646

Badarch.amarjargal@yahoo.com

318

Д.Мөнхханд

СХШУАБ

70444479

88305885

Munkhu_d2@yahoo.com

320

Д.Даваажаргал

СХШУБ

70444479

99086246

D_djargal@yahoo.com

320

Л.Жаргалцэцэг

СХШУБ

70444458

89959918

Jagai_9918@yahoo.com

318

Н.Батчимэг

СХШУБ

70444479

88761199

Chimuk85@gmail.com

320

Д.Оюун-Эрдэнэ

Аудитор

70444458

88916603

Oyunka_8888@yahoo.com

318

Д.Төмөрхуяг

Аудитор

70444469

88206100

DTumurkhuyag@yahoo.com

321

Э.Долгорсүрэн

Аудитор

70444469

89928414

DolgorsurenEnkhtur@yahoo.com

321

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-31 14:11:25