МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэл
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн улсын төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын гүйцэтгэлд нийцлийн аудит хийв. 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-06 17:28:29