Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар "Авто Замын сангийн 2017 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашиг"-т гүйцэтгэлийн аудит хийв.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-05-31 17:35:04