БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-15 17:31:00