Мэдээ мэдээлэл
Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн
Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн...

2018-05-27 13:39:51

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын 1111 төвд нийт 30 иргэн, 70440001 дугаарын утсаар иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийн хагас жилийн мэдээ
Засгийн газрын 1111 төвд нийт 30 иргэн, 70440001 дугаарын утсаар иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийн хагас жилийн мэдээ...

2017-10-29 23:19:55

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ИРГЭДТЭЙ ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТАА ХИЙЛЭЭ
2016 оны 06 дугаар сарын 09- ны өдөр Засаг даргатай 22 иргэн уулзахаар бүртгүүлж үүнээс 20 иргэн биечлэн ирж уулзалт хийлээ. Түүнчлэн 10 хүний санал хүсэлтийг газар дээр нь шийдвэрлэлээ. 4 өргөдлийг холбогдох мэргэжилтэн албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүллээ.Үүнээс хүүхдэдээ ажил хүссэн 6 иргэнд Төрийн албан хаа...

2016-06-13 14:51:22

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн засаг дарга иргэдтэй ээлжит уулзалтаа хийлээ
2016 оны 06 дугаар сарын 03- ны өдөр Засаг даргатай 16 иргэн уулзахаар бүртгүүлж үүнээс 11 иргэн биечлэн ирж уулзалт хийлээ. Түүнчлэн 4 хүний санал хүсэлтийг газар дээр нь шийдвэрлэлээ. 3 өргөдлийг холбогдох мэргэжилтэн албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүллээ.Үүнээс хүүхдэдээ ажил хүссэн 2 иргэнд Төрийн албан хааг...

2016-06-03 10:12:41

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор сумын багийн сайн дурын идэвхтнүүдийн 2016 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2016.05.25 Номгон ...

2016-06-02 14:32:50

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх “Иргэд хүлээн авах төв”-ийн 5 дугаар сарын мэдээ
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх “Иргэд хүлээн авах төв” нь иргэдийнхээ санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг “Иргэд хүлээн авах төв”-өөр, 70440001, 70440002 дугаарын шууд утсаар, www.bayankhongor.gov.mn, www.sanal.bkh.gov.mn цахим хуудсаар хүлээн авч байна.. Мөн Монгол улсын Засгийн газрын 1111 төвтэй хамтран...

2016-06-02 14:12:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор сумын Угалз 4-р багийн “Соёлч өрх”-ийг шалгарууллаа
2016 оны 04 сарын 25-ны өдөр Угалз 4 дүгээр багийн сайн дурын идэвхтнүүдийн санаачлалаар гудамж бүрээс нэг айл “Соёлч өрх”-өөр шалгаруулж батламж үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа....

2016-04-26 15:34:41

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг дарга ээлжит уулзалтаа хийлээ
2016 оны 04 дүгээр сарын 21- ны өдөр Засаг даргатай 21 иргэн уулзахаар бүртгүүлж үүнээс 20 иргэн биечлэн ирж уулзлаа. ...

2016-04-25 09:13:57

Дэлгэрэнгүй ...
БАГ ХАРИУЦСАН САЙН ДУРЫН ИДЭВХТНҮҮДИЙН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2016 оны 03 дугаар сарын 28 нд Номгон 1.ХИЙСЭН АЖИЛ. • Эрүүл мэндийн газраас өгсөн ханиад, улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг. Айл өрхүүдэд хүргэж ажилласан. • Ажилгүй гэртээ байдаг хөгжлийн бирэхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх зорилгото...

2016-03-28 15:28:52

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ “ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ”-ИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх “Иргэд хүлээн авах төв” нь иргэдийнхээ санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг “Иргэд хүлээн авах төв”-өөр, 70440001, 70440002 дугаарын шууд утсаар, www.bayankhongor.gov.mn, www.sanal.bkh.gov.mn цахим хуудсаар хүлээн авч байна.. МөнМонгол улсын Засгийн газрын 1111 төвтэй хамтран ...

2016-03-28 15:26:36

Дэлгэрэнгүй ...