Мэдээ мэдээлэл
Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн
Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн...

2018-05-27 13:39:51

Read more ...
Засгийн газрын 1111 төвд нийт 30 иргэн, 70440001 дугаарын утсаар иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын мэдээллийн хагас жилийн мэдээ
...

2017-10-29 23:19:55

Read more ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА ИРГЭДТЭЙ ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТАА ХИЙЛЭЭ
...

2016-06-13 14:51:22

Read more ...
Аймгийн засаг дарга иргэдтэй ээлжит уулзалтаа хийлээ
...

2016-06-03 10:12:41

Read more ...
Баянхонгор сумын багийн сайн дурын идэвхтнүүдийн 2016 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
...

2016-06-02 14:32:50

Read more ...
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх “Иргэд хүлээн авах төв”-ийн 5 дугаар сарын мэдээ
...

2016-06-02 14:12:54

Read more ...
Баянхонгор сумын Угалз 4-р багийн “Соёлч өрх”-ийг шалгарууллаа
...

2016-04-26 15:34:41

Read more ...
Аймгийн Засаг дарга ээлжит уулзалтаа хийлээ
...

2016-04-25 09:13:57

Read more ...
БАГ ХАРИУЦСАН САЙН ДУРЫН ИДЭВХТНҮҮДИЙН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-03-28 15:28:52

Read more ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ “ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨВ”-ИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ
...

2016-03-28 15:26:36

Read more ...