Тайлан мэдээ
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэнэ үү
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэнэ үү...

2017-08-03 16:07:29

Дэлгэрэнгүй ...