Орон нутгийн хөгжлийн сан
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт...

2017-10-27 12:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан...

2017-10-25 14:20:24

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ
2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ...

2017-09-10 12:24:54

Дэлгэрэнгүй ...
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын хагас жилийн хэрэгжилт
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын хагас жилийн хэрэгжилт...

2017-07-02 17:12:00

Дэлгэрэнгүй ...
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ...

2017-06-03 10:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ...

2017-01-21 10:25:00

Дэлгэрэнгүй ...
ОНХС-н хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг Аймгийн ИТХ-ын XV хуралдаанаар тодотгон баталлаа
...

2016-05-18 11:44:33

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймагт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт
Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ-ээр авна уу ...

2016-03-24 11:18:18

Дэлгэрэнгүй ...
2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУДАЛГАА
...

2016-03-24 11:13:02

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлйин мэдээ
...

2015-10-25 09:45:58

Дэлгэрэнгүй ...