Орон нутгийн хөгжлийн сан
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт
...

2017-10-27 12:15:00

Read more ...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
...

2017-10-25 14:20:24

Read more ...
2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ
2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ...

2017-09-10 12:24:54

Read more ...
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын хагас жилийн хэрэгжилт
...

2017-07-02 17:12:00

Read more ...
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
...

2017-06-03 10:00:00

Read more ...
2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
...

2017-01-21 10:25:00

Read more ...
ОНХС-н хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг Аймгийн ИТХ-ын XV хуралдаанаар тодотгон баталлаа
...

2016-05-18 11:44:33

Read more ...
Баянхонгор аймагт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт
...

2016-03-24 11:18:18

Read more ...
2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СУДАЛГАА
...

2016-03-24 11:13:02

Read more ...
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлйин мэдээ
...

2015-10-25 09:45:58

Read more ...