Баянхонгор аймагт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ-ээр авна уу 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-03-24 11:18:18