ОНХС-н хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг Аймгийн ИТХ-ын XV хуралдаанаар тодотгон баталлаа

                                         

             Тодотгол ОНХС.pdf

НИЙТЭЛСЭН: 2016-05-18 11:44:33