2017 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Аймгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-21 10:25:00