2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ

2018 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд иргэдээс санал авч эхэллээ. Баянхонгор сумын  төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд байршуулан иргэдийн саналыг авч байна. Иргэн та идэвхтэй оролцож саналаа өгнө үү.

НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-10 12:24:54