Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
2017 онд их засвар болон шинээр баригдаж байгаа барилгуудын ажлын явц
2017 онд ОНХС болон Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар их засвар болон шинээр баригдаж байгаа барилгуудын ажлын явц...

2017-10-25 10:12:54

Дэлгэрэнгүй ...
их засварын төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай
их засварын төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай...

2017-05-20 10:15:00

Дэлгэрэнгүй ...
ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ...

2017-03-20 15:30:14

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр Баянхонгор аймагт 2016 онд санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт
...

2015-10-26 15:04:18

Дэлгэрэнгүй ...