Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр Баянхонгор аймагт 2016 онд санхүүжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2015-10-26 15:04:18