их засварын төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас эрх шилжиж ирсэн ажлууд

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-20 10:15:00