ИХ ЗАСВАРЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ, ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

Эрүүл мэндийн яамнаас эрх шилжиж ирсэн ажлууд

НИЙТЭЛСЭН: 2017-03-20 15:30:14