2017 онд их засвар болон шинээр баригдаж байгаа барилгуудын ажлын явц
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ

2017 онд ОНХС болон Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар их засвар болон шинээр баригдаж байгаа барилгуудын ажлын явц

НИЙТЭЛСЭН: 2017-10-25 10:12:54