Мэдээ мэдээлэл
Төрийн архивын сан хөмрөгт 2019 оны цаасан болон цахим нөхөн бүрдүүлэлт 4 дүгээр сарын 1 нээс эхэллээ.
...

2019-04-04 12:22:22

Дэлгэрэнгүй ...
Cумдын Засаг даргын Тамгын газрын архив бичиг хэргийн эрхлэгч нарын 2019 оны сургалт боллоо.
...

2019-02-25 13:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ ГУРВАНБУЛАГ СУМАНД ТӨРИЙН АРХИВЫН ЛАВЛАГАА МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2019-01-29 12:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгр аймгийн ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ ЗАГ СУМАНД ТӨРИЙН АРХИВЫН ЛАВЛАГАА МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2019-01-29 12:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЖАРГАЛАНТ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2018-11-01 09:32:54

Дэлгэрэнгүй ...
Бууцагаан суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
...

2018-10-22 12:00:02

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/601 дугаар захирамжаар Төрийн архивын сан хөмрөгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор “Сан хөмрөгийн нэгдсэн тооллого” явагдаж байна.
...

2018-09-25 09:18:42

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН АЖИЛЧИД БАЯНБУЛАГ СУМЫН "СОЦИАЛИЗМЫН ЗАМ" НЭГДЛИЙН ЦАЛИНГИЙН БАРИМТЫГ ИЖ БҮРЭН НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ
1...

2018-09-25 07:36:07

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагуудын баримтыг цахим болон цаасан хэлбэрээр хүлээн авах ажил удаашралтай байгаа учраас хугацааг сунган ажилхаар боллоо.
...

2018-05-16 14:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
аянхонгор аймгийн Төрийн архив сан үүсгэгч байгууллагуудаас 2013-2014 оны удирдлагын цаасан болон цахим баримт хүлээн авах үйл ажиллагааг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас эхлэн зохион байгуулж байна. Хамтран ажиллаж буй ажилтнууддаа амжилт хүсье
...

2018-04-25 13:31:22

Дэлгэрэнгүй ...