Мэдээ мэдээлэл
БАЯНХОНГОР ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН АЖИЛТНУУД ХҮЛЭЭН АВСАН ТУСГАЙ ТӨРЛИЙН БАРИМТААР ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРГАЖ АЖЛАА ДҮГНҮҮЛЛЭЭ
Төрийн архивын тасгийн сан хөмрөгт тусгай төрлийн буюу Кино, дуу дүрс, Гэрэл зураг, Хөгжлийн хөтөлбөр, Түүх, Танилцуулга, Хууль эрх зүйн эмхэтгэл, Зурагт хуудас, Ном, Сэтгүүл, Сонин, Зөвлөмж, Урилга зэрэг баримтын бүрдүүлэлтийг сайжруулах, заавар журмын дагуу хүлээн авах, баяжуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2016 о...

2017-01-18 00:00:01

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИН АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖИЛТНУУДАД ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН АХЛАХ ЗЭРЭГ ОЛГОГДЛОО
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 5/41/25 дугаар тушаалаар батлагдсан Архив, албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэжлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журмын дагуу “Ахлах” зэргийн болзол хангасан 8, журмын 2.4 дүгээр заалтын дагуу “Тэргүүлэх” зэргийн болзо...

2017-01-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН 2016 ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТНУУДАА ТОДРУУЛЖ ШАГНАЛ ГАРДУУЛАХ ЕСЛОЛ БОЛЛОО.
Аймгийн Төрийн архивын тасаг нь Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөгч ажилтнуудын 2016 оны ажлыг дүгнэн хэлэлцэж шилдгүүдээ тодруулж, шагнал гардуулах ёслол боллоо....

2017-01-14 00:00:02

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨГЧ АЖИЛТНУУДЫН ДУНД “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Аймгийн Төрийн архивын тасаг нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр а сум, байгууллагуудын ажилтнуудын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Дээрх тэмцээнд нийт 16 баг,150 тамирчин оролцож , 1 дүгээр байрт М.Батцэцэг ахлагчтай Заг сумын “Загийн гол” баг, 2 дугаар байрт С.Бэхбат ахлагчтай Баянлиг, Б...

2017-01-14 00:00:01

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАН ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРГАЛАА.
Монгол улс үндсэн хуулиа баталсны түүхэн тэмдэглэлт өдөрт зориулан 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр аймгийн Төрийн архивын тасаг 1924,1940,1960,1992 онуудын Үндсэн хуулийн холбогдолтой сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа баримтуудаар үзэсгэлэн гаргаж танилцуулга хийлээ....

2017-01-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨГЧ АЖИЛТНУУДАД “БАРИМТЫГ ИЖ БҮРЭН НЯГТЛАН ШАЛГАХ, ЦАХИМ САНД БАРИМТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗЭРЭГ ҮИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАДЛАГА АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Аймгийн Төрийн архивын тасаг нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр Бууцагаан сумын “Ургац” нэгдлийн 1970-1988 онуудын цалингийн баримтанд Иж бүрэн нягтлан шалгалт хийх, мөн нэгдлийн удирдлагын баримтыг цахим санд шилжүүлэх үйл ажилллагааны дадлага ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Дадлага ажилд нийт 150 ажилтан 26 баг...

2017-01-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСАГ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨГЧ АЖИЛТНУУДАД ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Төрийн архивын тасаг 2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр “ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧИЛЭЛ” сэдэвт сургалтыг хөмрөг үүсгэгч 165 байгууллагын ажилтнуудад хийлээ. Сургалтаар Захиргааны ерөнхий хуулийн талаар Хууль эрх зүйн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Уранчимэг, “Төрийн албан хаагчийн ес зүй”-н талаар Хуу...

2017-01-12 12:12:22

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 02 ДУГААР ТОГТООЛООР “ЦАХИМ АРХИВ-БАЯНХОНГОР” ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2019 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАХААР БОЛЛОО
“Цахим архив - Баянхонгор” хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацааг сунгахаар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ны 2/1004 дүгээр албан бичгээр хүсэлт гаргаж 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн тэргүүлэгчдийн хуралд дээрх хөтөлбөрийн үр дүнг танилцуулан дэмжүүлж, “Цахим ...

2017-01-04 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОН ТӨРИЙН ШАГНАЛТ, АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ Т.ГАЛСАНГИЙН ''ХУВИЙН ХӨМРӨГ''-Т ШИЛЖҮҮЛЭХ БАРИМТЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.
Баянхонгор аймгийн Төрийн архивын тасгийн хамт олон Төрийн шагналт, Ардын уран зохиолч Т.Галсангийн ''хувийн хөмрөг''-т шилжүүлэх баримтыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ....

2016-11-01 15:55:52

Дэлгэрэнгүй ...
АРХИВЫН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ИЖ БҮРЭН НЯГТЛАН ШАЛГАСАН БАРИМТЫН МЭДЭЭ
Архивын тасгийн 2016 оны 10 дугаар сарын Иж бүрэн нягтлан шалгасан баримтын мэдээ...

2016-11-01 15:53:11

Дэлгэрэнгүй ...