Мэдээ мэдээлэл
Байгууллагуудын баримтыг цахим болон цаасан хэлбэрээр хүлээн авах ажил удаашралтай байгаа учраас хугацааг сунган ажилхаар боллоо.
...

2018-05-16 14:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
аянхонгор аймгийн Төрийн архив сан үүсгэгч байгууллагуудаас 2013-2014 оны удирдлагын цаасан болон цахим баримт хүлээн авах үйл ажиллагааг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас эхлэн зохион байгуулж байна. Хамтран ажиллаж буй ажилтнууддаа амжилт хүсье
...

2018-04-25 13:31:22

Дэлгэрэнгүй ...
"Нийгмийн Даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу “малчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулсан зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхтэй” холбогдуулан Төрийн архивт мал тооллогын баримтыг хүлээн авч байна.
...

2018-03-06 03:25:39

Дэлгэрэнгүй ...
Мал тооллогын баримтыг сумдаас татан төвлөрүүлж байна.
...

2018-02-13 01:25:20

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Төрийн Архивын 60 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд "Архив, албан хэрэг хөтлөгч ажилтны урлагийн анхдугаар наадам" "Баянхонгорын түүх-Монголын түүх, Монголын түүх- Дэлхийн түүх" УРИАТАЙ амжилттай боллоо.
...

2018-02-05 09:42:21

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДЭРГЭДЭХ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АРГА ЗҮЙН КОМИСС 2018 ОНЫ АНХНЫ ХУРАЛ БОЛЖ 2017 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН, 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, 2017 ОНД ХҮЛЭЭН АВСАН ТУСГАЙ ТӨРЛИЙН БАРИМТЫГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ.
...

2018-01-22 02:57:34

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Төрийн архивын ажилтнуудын 2018 оны сургалт, дадлагжих ажил Онцгой байдлын газрын захиалгат сургалтаар эхэллээ.
...

2018-01-09 08:56:19

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Төрийн архивын тасгийн ажилтнууд 2017 оны тусгай төрлийн цуглуулга хөмрөгт хүлээн авсан баримтаар үзэсгэлэн гаргаж ажилаа тайлагнаж шилдэгүүдээ тодрууллаа.
...

2017-12-21 09:23:04

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн архивын 60 жилийн ойд зориулсан бүтээлч ажлаа байгууллагууд амжилтай хийж байна. та бүхэндээ баярллаа
Баянхонгор аймгийн архивын 60 жилийн ойд зориулсан бүтээлч ажлаа Эрүүл мэндийн болон боловсрол, хөдөө аж ахуй зэрэг салбар байгууллагууд амжилттай хийж байна. 2017.11.13 Та нартаа амжилт хүсье...

2017-11-14 11:52:39

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн архивын 60 жилийн ойд зориулсан бүтээлч ажлаа байгууллагууд амжилтай хийж байна. та бүхэндээ баярллаа
Баянхонгор аймгийн архивын 60 жилийн ойд зориулсан бүтээлч ажлаа 2017.11.11-12-ны өдрүүдэд аймгийн Боловсрол соел урлагийн газар, 1 ,2,3,4 дүгээр болон Соого сеоко сургууль, 2,3,4,5,6,7,9,10,11,13 дугаар цэцэрлэгүүд хийж байна. Дээрх байгууллагууд санд байгаа цалин хөлсны баримтаа иж бүрэн нягтлан шалгаж байна. Та нарт...

2017-11-14 11:39:08

Дэлгэрэнгүй ...