Мэдээ мэдээлэл
ЖАРГАЛАНТ СУМАНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
...

2018-11-01 09:32:54

Дэлгэрэнгүй ...
Бууцагаан суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа
...

2018-10-22 12:00:02

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/601 дугаар захирамжаар Төрийн архивын сан хөмрөгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор “Сан хөмрөгийн нэгдсэн тооллого” явагдаж байна.
...

2018-09-25 09:18:42

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН АЖИЛЧИД БАЯНБУЛАГ СУМЫН "СОЦИАЛИЗМЫН ЗАМ" НЭГДЛИЙН ЦАЛИНГИЙН БАРИМТЫГ ИЖ БҮРЭН НЯГТЛАН ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ
1...

2018-09-25 07:36:07

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагуудын баримтыг цахим болон цаасан хэлбэрээр хүлээн авах ажил удаашралтай байгаа учраас хугацааг сунган ажилхаар боллоо.
...

2018-05-16 14:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
аянхонгор аймгийн Төрийн архив сан үүсгэгч байгууллагуудаас 2013-2014 оны удирдлагын цаасан болон цахим баримт хүлээн авах үйл ажиллагааг 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-наас эхлэн зохион байгуулж байна. Хамтран ажиллаж буй ажилтнууддаа амжилт хүсье
...

2018-04-25 13:31:22

Дэлгэрэнгүй ...
"Нийгмийн Даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу “малчны тэтгэвэр тогтоолгох насыг 5 жилээр наашлуулсан зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхтэй” холбогдуулан Төрийн архивт мал тооллогын баримтыг хүлээн авч байна.
...

2018-03-06 03:25:39

Дэлгэрэнгүй ...
Мал тооллогын баримтыг сумдаас татан төвлөрүүлж байна.
...

2018-02-13 01:25:20

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн Төрийн Архивын 60 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд "Архив, албан хэрэг хөтлөгч ажилтны урлагийн анхдугаар наадам" "Баянхонгорын түүх-Монголын түүх, Монголын түүх- Дэлхийн түүх" УРИАТАЙ амжилттай боллоо.
...

2018-02-05 09:42:21

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ДЭРГЭДЭХ БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АРГА ЗҮЙН КОМИСС 2018 ОНЫ АНХНЫ ХУРАЛ БОЛЖ 2017 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН, 2018 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, 2017 ОНД ХҮЛЭЭН АВСАН ТУСГАЙ ТӨРЛИЙН БАРИМТЫГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ.
...

2018-01-22 02:57:34

Дэлгэрэнгүй ...