Мэдээ мэдээлэл
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН ХАМТ ОЛОН ТӨРИЙН ШАГНАЛТ, АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ Т.ГАЛСАНГИЙН ''ХУВИЙН ХӨМРӨГ''-Т ШИЛЖҮҮЛЭХ БАРИМТЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.
Баянхонгор аймгийн Төрийн архивын тасгийн хамт олон Төрийн шагналт, Ардын уран зохиолч Т.Галсангийн ''хувийн хөмрөг''-т шилжүүлэх баримтыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ....

2016-11-01 15:55:52

Дэлгэрэнгүй ...
АРХИВЫН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ИЖ БҮРЭН НЯГТЛАН ШАЛГАСАН БАРИМТЫН МЭДЭЭ
Архивын тасгийн 2016 оны 10 дугаар сарын Иж бүрэн нягтлан шалгасан баримтын мэдээ...

2016-11-01 15:53:11

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮГИЙН БАРИМТЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВТ НӨХӨН ХҮЛЭЭН АВАХ АЖИЛ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НЫ ДОТОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДНА.
Санхүүгийн баримтыг байгууллагын архивт нөхөн хүлээн авах ажил 11 дүгээр сарын 04-ны дотор зохион байгуулагдна....

2016-10-25 08:35:08

Дэлгэрэнгүй ...
АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАНГ 2018 ОНД БАГТААН БАКЛАВРЫН БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЖ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА ХАНГУУЛАХААР ХҮДС БОЛОН ПОЛИТЕХНИКИЙН КОЛЛЕЖТЭЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАНА.
Архив бичиг хэргийн ажилтанг 2018 онд багтаан баклаврын боловсрол эзэмшүүлж, ажлын байрны шаардлага хангуулахаар ХҮДС болон политехникийн коллежтэй хамтарч ажиллана....

2016-10-23 11:31:53

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГА ТЭМДЭГ, ДАРДАС ,АЛБАН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ 2016 ОНЫ ТОО БҮРГЭЛИЙН АЖИЛЛАГАА ЯВАГДАЖ БАЙНА.
Аймгийн Төрийн байгууллагын тамга тэмдэг, дардас ,албан хэвлэмэл хуудасны 2016 оны тоо бүргэлийн ажиллагаа явагдаж байна....

2016-10-23 11:29:36

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН БАРИМТЫН ХУУЛБАР МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН БАРИМТЫН ХУУЛБАР МЭДЭЭ...

2016-10-07 09:35:00

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН АЛБАН БИЧИГ, ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭ
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫНАЛБАН БИЧИГ, ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭ...

2016-10-07 09:31:56

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН БАРИМТЫН ХУУЛБАР ОЛГОЛТЫН МЭДЭЭ
...

2016-09-29 10:09:49

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН АЛБАН БИЧИГ, ЛАВЛАГААНЫ МЭДЭЭ
...

2016-09-29 10:06:40

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АРХИВИЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН БАРИМТЫН ХУУЛБАР ОЛГОЛТЫН МЭДЭЭ
...

2016-09-29 10:02:13

Дэлгэрэнгүй ...