Баянхонгор аймгийн Төрийн архивын ажилтнуудын 2018 оны сургалт, дадлагжих ажил Онцгой байдлын газрын захиалгат сургалтаар эхэллээ.
НИЙТЭЛСЭН: 2018-01-09 08:56:19