Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/601 дугаар захирамжаар Төрийн архивын сан хөмрөгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор “Сан хөмрөгийн нэгдсэн тооллого” явагдаж байна.

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/601 дугаар захирамжаар Төрийн архивын сан хөмрөгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор “Сан хөмрөгийн нэгдсэн тооллого” явагдаж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-25 09:18:42