Батлагдсан төсөв, тодотгол
Аймгийн 2016 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
...

2016-06-07 10:23:34

Дэлгэрэнгүй ...
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ
...

2016-02-15 05:08:58

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2015 төсөв батлах тухай
...

2016-02-15 05:08:38

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2014 оны төсөв батлах тухай
...

2016-02-15 05:08:06

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2015 төсөв батлах тухай
...

2016-02-15 05:06:45

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2015 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
...

2016-02-15 05:01:26

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
...

2016-02-15 04:58:16

Дэлгэрэнгүй ...
Эдийн засгийн хэтийн хөгжлийн дүр зургийг тодорхойлсон сургалт боллоо
...

2016-02-15 04:49:37

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны төсөв
2016 оны төсөв батлагдлаа...

2016-02-14 14:07:28

Дэлгэрэнгүй ...