ХАА
Баянхонгор аймгийн бүх сумдыг хамарсан “Малчин фермер” 2000 малчны сургалтын хөтөлбөр
...

2016-01-31 19:17:48

Дэлгэрэнгүй ...
“Малчин фермер” 2000 малчны сургалт амжилттай болж өндөрлөв
...

2016-01-31 19:16:32

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцын мэдээ
...

2016-01-31 19:14:18

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн мал аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан тайлан
...

2016-01-31 19:13:20

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д...

2016-01-14 10:38:54

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д ...

2016-01-14 10:38:50

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д...

2016-01-14 10:38:50

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д
Баянхонгор аймгаас “Улсын сайн малчин”-д...

2016-01-14 10:38:50

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явцын мэдээ
...

2015-07-22 14:21:11

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн бүх сумдыг хамарсан “Малчин фермер” 2000 малчны сургалтын хөтөлбөр
Малчдын сургалтыг аймгийн Засаг дарга Д.Жаргалсайхны санаачлагаар 2014 оноос хойш бүсчилэн зохион байгуулсаар ирсэн. Өнгөрөгч 2014 онд 20 сумыг хамарсан 2000 малчны сургалтыг зохион байгуулж байсан....

2015-07-22 13:01:03

Дэлгэрэнгүй ...