2017 оны 2 дугаар сард Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулсан тухай захирамжууд.
ФАЙЛЫГ ҮЗЭХ
НИЙТЭЛСЭН: 2017-02-03 10:23:58