Статистикийн мэдээ мэдээлэл
2017 оны 01 дүгээр сарын Танилцуулга
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын танилцуулга гарлаа. Танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал хийж мэдээллийн хэрэгсэлээр тархаав....

2017-02-16 10:48:10

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 12 сарын танилцуулга
...

2017-02-14 15:32:30

Дэлгэрэнгүй ...
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ сумаар...

2017-02-13 11:58:59

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 12 сарын танилцуулга
2016 оны 12 сарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа....

2017-01-16 17:49:27

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны мал төллөлт болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
Мал төллөлтийн болон том малын зүй бус хорогдолын мэдээ сумаар төлөлсөн хээлтэгч, гарсан төл, хорогдсон төл, бойжсон төл,Том малын зүй бус хорогдол төрлөөр...

2017-01-16 11:11:50

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны малын тоо болон малтай, малчин өрх, малчдын тоо
2016 оны нийт тоологдсон малын тоо сумаар, Малтай болон малчин өрхийн тоо малчдын тоо сумаар насны бүлэгээр...

2017-01-16 11:08:50

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн амын тоо байршилаар 2016 он
2016 оны жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн тоо гарлаа....

2017-01-16 10:54:33

Дэлгэрэнгүй ...
Мал тооллого 12 дугаар сарын 07-нд эхлэнэ
Мал тэжээвэр амьтад,хашаа худгийн тооллого 2016 оны 12 лугаар сарын 07-ноос эхлэнэ....

2016-11-30 10:08:04

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого...

2016-11-30 09:42:55

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭЛХИЙН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ТҮВШНИЙ "ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭХЭД ОРОН НУТГИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО" семинар боллоо
ДЭЛХИЙН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ТҮВШНИЙ "ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДҮГНЭХЭД ОРОН НУТГИЙН ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО" семинар боллоо...

2016-11-30 09:40:55

Дэлгэрэнгүй ...