Статистикийн мэдээ мэдээлэл
2018.04 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
...

2018-05-08 02:57:46

Дэлгэрэнгүй ...
2018.04 сарын мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ
...

2018-05-08 02:55:46

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин
2017 оны Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын дундаж цалингийн инфографик...

2018-05-03 00:49:45

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 1 улирлын танилцуулга
Баянхонгор аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2018 оны 1 дүгээр улиралд....

2018-04-18 01:42:37

Дэлгэрэнгүй ...
2018.03 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
2018.03 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ...

2018-04-09 01:25:27

Дэлгэрэнгүй ...
2018.03 сарын мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ
2018.03 сарын мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ...

2018-04-09 01:23:21

Дэлгэрэнгүй ...
хөдөлмөр эрхлэлт 2017 он
Ажиллах хүчний судалгааны үр дүн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим үзүүлэлт аймаг нийслэлээр 2017 оны эцэст....

2018-03-29 01:34:52

Дэлгэрэнгүй ...
Уралдааны удирдамж
Математик, статистик загварчлал"-ын улсын анхдугаар уралдааны удирдамж. Багш, сурагчидаа идэвхтэй оролцоно уу....

2018-03-05 10:50:37

Дэлгэрэнгүй ...
Гэрлэлтийн инфографик
...

2018-02-23 01:25:26

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын ДНБ-ний инфографик
...

2018-02-23 01:24:44

Дэлгэрэнгүй ...