Статистикийн мэдээ мэдээлэл
ЕБС-ийн ахлах ангийн сургачдад сургалт зохион байгууллаа.
Баянхонгор аймгийн “Номун далай цогцолбор” сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Статистикийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг хийлээ. Сургалтыг Номун далай цогцолбор сургуулийн ахлах ангийн сургалтын менежер Д.Бүжинлхам, статистикийн хэлтсийн дарга Х.Ганзориг нар нээж хэлтсээс гаргаж буй статистик мэдээллийг менежерт гардуулж...

2018-11-28 01:46:12

Дэлгэрэнгүй ...
Ажлын байрны сургалтанд хамрагдлаа.
2018 оны 11 сарын 16-ны өдөр Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Уранчимэг, мэргэжилтэн Д.Отгонтөгс нар удирдан Монгол Улсын Эрүүгийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудаар төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Статистикийн хэлтсийн хамт олон хамрагдл...

2018-11-28 01:44:00

Дэлгэрэнгүй ...
Статистикийн улсын байцаагч нар Гурванбулаг сумын төрийн байгууллагуудын анхан шатны статистик мэдээний бодит байдалд шалгалт хийж, зөвлөн туслах анхан шатны маягт бүртгэлийн хөтлөлт, мэдээ тайлангийн үнэн бодит байдалд үнэлгээ хийлээ
2018 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд орсны дагуу Аймгийн Статистикийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёлын газрын Статистикийн улсын байцаагч нар Гурванбулаг сумын төрийн байгууллагуудын анхан шатны статистик мэдээний бодит байдалд шалгалт хийж, зөвлөн туслах анхан шатны маягт бүртгэлийн хөтлөлт, мэд...

2018-11-28 01:40:46

Дэлгэрэнгүй ...
Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого, хүн ам, өрх, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн мэдээ гаргах талаар сумдын статистик хариуцсан ажилтан нарт сургалт хийлээ.
2018 оны 11 сарын 27-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэний танхимд сумдын Статистик хариуцсан ажилтнуудад "Мал, тэжээвэр амьтад, малын хашаа худгийн тооллого хэрхэн явуулах тухай" сургалт явууллаа. Сургалтанд 20 сумын Статистик мэдээ хариуцсан ажилтнууд оролцлоо. Сургалтыг аймгийн Засаг даргын зө...

2018-11-28 01:35:24

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал эхний 3 улиралд
...

2018-11-28 01:09:30

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал эхний 2 улиралд
...

2018-11-28 01:08:05

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал эхний 1 улиралд
...

2018-11-28 01:06:51

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 10 сарын танилцуулга
...

2018-11-19 03:23:55

Дэлгэрэнгүй ...
БҮС НУТГИЙН ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН НИЙТ ХУРИМТЛАЛ 2017 ОНД
...

2018-10-19 06:30:58

Дэлгэрэнгүй ...
Статистикийн өврийн дэвтэр
...

2018-10-05 03:28:38

Дэлгэрэнгүй ...