Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Аймгийн статистикийн эмхэтгэл 2017 гарлаа
...

2018-09-20 03:13:37

Дэлгэрэнгүй ...
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017
...

2018-09-19 01:17:50

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 8 сарын танилцуулга
...

2018-09-18 00:54:50

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн ам, өрхийн мэдээлэл шинэчлэх ажил явагдаж байна
...

2018-08-23 01:53:31

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 7 сарын танилцуулга
...

2018-08-23 01:44:08

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 6 сарын танилцуулга
...

2018-07-09 09:43:26

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 6 сарын тариалалт
...

2018-07-07 12:05:17

Дэлгэрэнгүй ...
2018.06 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
...

2018-07-07 12:04:15

Дэлгэрэнгүй ...
2018.06 сарын мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ
...

2018-07-07 12:02:11

Дэлгэрэнгүй ...
Хүн амын үндсэн үзүүлэлт 2017 он
...

2018-06-29 03:38:10

Дэлгэрэнгүй ...