Статистикийн мэдээ мэдээлэл
Баянхонгор аймгийн худалдаа, үйлчилгээний салбар 2017 онд
...

2018-06-26 07:25:36

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 5 сарын танилцуулга
...

2018-06-25 07:27:14

Дэлгэрэнгүй ...
Хөдөө аж ахуйн өнөөгийн байдал 2017 он
...

2018-06-25 06:27:40

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал 5-р сар
...

2018-06-12 08:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 4 сарын танилцуулга
...

2018-06-11 08:39:08

Дэлгэрэнгүй ...
2018.04 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
...

2018-05-08 02:57:46

Дэлгэрэнгүй ...
2018.04 сарын мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ
...

2018-05-08 02:55:46

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин
2017 оны Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын дундаж цалингийн инфографик...

2018-05-03 00:49:45

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны 1 улирлын танилцуулга
Баянхонгор аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2018 оны 1 дүгээр улиралд....

2018-04-18 01:42:37

Дэлгэрэнгүй ...
2018.03 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ
2018.03 сарын том малын зүй бус хорогдолын мэдээ...

2018-04-09 01:25:27

Дэлгэрэнгүй ...