Статистикийн мэдээ мэдээлэл
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ 2016 ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.
Тус эмхэтгэлд аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг 2016 оноос өмнөх долоон жилийнхтэй харьцуулан гаргасан билээ. ...

2017-11-02 18:47:52

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөлдөх санал асуулгын үр дүн гарлаа
Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын үр дүн гарлаа. ...

2017-11-02 15:42:49

Дэлгэрэнгүй ...
Сумын санхүүгийн албаны ажилтнуудын бүсчилсэн сургалтаар Статистик мэдээлэл авах сургалт хийлээ.
Говийн бүсийн санхүүгийн албаны ажилтнуудын бүсчилсэн сургалт Галуут суманд болж нийт 51 хүн оролцлоо. Уг сургалтаар тус хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Эрдэнэбат Мэдээллийн нэгдсэн санг хэрхэн ашиглах талаар сургалт хийлээ....

2017-11-02 15:37:09

Дэлгэрэнгүй ...
Статистик мэдээлэл авах сургалт хийлээ.
Тус хэлтсээс 2017 оны 9 дүгээр сард Мэдээллийн нэгдсэн сан /www.1212.mn/ хэрхэн ашиглах талаар аймгийн Татварын хэлтэс, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн, албан хаагч нарт сургалт хийлээ....

2017-11-02 15:27:00

Дэлгэрэнгүй ...
2015 оны танилцуулга
...

2017-10-02 15:36:22

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 8 сарын бюллетень
...

2017-09-15 19:43:21

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгэм, эдийн засгийн 8 сарын танилцуулга
...

2017-09-15 19:41:43

Дэлгэрэнгүй ...
Тээврийн салбарын танилцуулга
Монгол улсын тээврийн салбар-2016...

2017-09-11 08:59:21

Дэлгэрэнгүй ...
Аж үйлдвэрийн танилцуулга
Монгол улсын аж үйлдвэр-2016...

2017-09-11 08:57:57

Дэлгэрэнгүй ...
Хөдөө аж ахуйн танилцуулга
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн байдал-2016...

2017-09-11 08:56:59

Дэлгэрэнгүй ...